Kotipalvelu


Helpmax / Maxivo Oy on Oululainen perheyritys, joka on perustettu syksyllä 2008. Toiminta alkoi yhtiön perustajien omana kotisiivoustyönä ja yhden perustajan aikaisemmalla vammaispalvelujen asiakastyönä. Hiljalleen kotisiivoukset saivat jalansijaa Oulun ja lähikuntien alueella ja työvoimaa palkattiin tarpeen mukaa lisää. Kotipalvelu aloitettiin 2014, kun hakeuduttiin Oulun kaupungin palvelutuottajaksi. Nykyään Helpmax työllistää 45 siivouspalvelun ja kotipalvelun ahkeraa työntekijää.

Kotipalvelu ja kotisairaanhoito

Helpmaxin kotipalveluiden toiminnan keskeisin tavoite on mahdollistaa kotipalvelulla ja kotisairaanhoidolla asiakkaalle turvallinen ja sujuva arki silloin, kun omat voimavarat eivät yksin riitä. Kotipalvelussa autamme asiakasta ylläpitämään ja parantamaan toimintakykyään. Käynneillä kohtaamme asiakkaan kiireettömästi ja yksilönä. Tavoitteenamme on tuoda asiakkaillemme arkeen turvaa ja sisältöä sekä ylläpitää ja parantaa asiakkaidemme ja heidän läheistensä kokonaisvaltaista elämänlaatua. Keinot tämän tavoitteen saavuttamiseksi ovat moninaiset – kuten asiakkaammekin.

Kotipalvelun sairaanhoitaja huolehtii yhdessä hoitajien kanssa erilaiset haavahoidot, verikokeet ja muut lääkinnälliset toimenpiteet. Voit ostaa kotisairaanhoidon palveluita myös ilman palveluseteliä, esimerkiksi verikokeidenotto kotonasi, nin ettei sinun tarvitse lähteä erikseen laboratorioon.

Lapsiperheiden palveluseteli

Lapsiperheiden kotipalvelu on kotiin annettavaa tukea perheiden erilaisissa muuttuvissa elämäntilanteissa. Tarkoituksena on edistää lapsiperheiden hyvinvointia, terveyttä ja jaksamista. Tavoitteena on antaa konkreettista ja suunnitelmallista apua, tukea, ohjausta ja neuvontaa perheen arkielämään, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä kodinhoitoon liittyvissä asioissa.

Tavoitteisiin päästään ohjaamalla ja yhdessä tekemällä, perheen omien voimavarojen avulla. Näin voimme edistää perheen arjessa selviytymistä sekä lapsen hyvää kasvua ja kehitystä.

Helpmax voi aloittaa palvelun 2 päivän kuluessa yhteydenoton jälkeen, mutta poikkeustapauksissa aloitamme jo seuraavana päivänä.

Omaishoitajan vapaa

Omaishoitajalla on oikeus pitää kolme vuorokautta vapaata kalenterikuukautta kohti ja vapaan toteuttamiseksi kunta järjestää asiakkaan sijaishoidon. Palveluseteli on vaihtoehto niille asiakkaille, jotka eivät halua pitää lakisääteistä vapaata täysinä vuorokausina. Palveluseteli sisältää asiakkaalle kotiin annettavan hoidon omaishoitajan ollessa poissa. Helpmaxin kotipalvelun hoitajat tulevat sovittuna aikana kotiisi, jolloin voit poistua huoletta harrastusten pariin, asioille tai vaikka päiväunille. Ammattitaitoiset hoitajat huolehtivat tällä aikaa läheisestäsi.

Voit ottaa yhteyttä kotipalvelu asiakaspalveluun p. 044-700 4700 arkisin 8-15 välisenä aikana. Neuvomme ja ohjaamme sinua mielellämme, jotta saat tarvittavan tuen kotiin.

 

HINNASTO